2017-06-29 12:46:13

Preuzimanje svjedodžba 2016./2017.

Svjedodžbe će se preuzimati u petak, 30.6.2017., u 9 sati u razredima Salezijanske osnovne škole.

 

 


Salezijanska osnovna škola